Online management system

Dopytový formulár pre haly

Na stiahnutie

HESCON s.r.o. ENG HESCON s.r.o. SVK

Kto sme

E-MAIL PRINT FACEBOOK TWEET

Sme architektonicko-inžinierska kancelária, ktorá vznikla na začiatku roku 2008. Jej zakladateľ, autorizovaný stavebný inžinier Erik Hrnčiar, sa po skúsenostiach v oblasti projektovania a navrhovania nosných konštrukcií stavieb ako aj riadenia projektov, rozhodol založiť vlastnú spoločnosť a vytvoril tím skúsených managerov, projektantov, statikov a profesistov, ktorý Vám dnes prezentujeme pod hlavičkou spoločnosti HESCON s.r.o.

Našim klientom poskytujeme KOMPLEXNÉ PROJEKČNÉ RIEŠENIA A SLUŽBY v oblasti projektovania stavieb a konštrukcií. To zahŕňa aj vytvorenie štúdie, jej ďalšie spracovanie až po realizačný projekt. Nosné konštrukcie stavieb spracovávame až do výrobnej dokumentácie.

Odbornosť našej firmy zabezpečuje tím skúsených architektov, projektantov a statikov. Naši odborníci využívajú na projektovanie profesionálny 3D software Nemetschek Allplan Architecture a Engineering, TEKLA Structures, Advance Steel, Scia Engineer, GEO, RIB a iné. Na riadenie projektov využívame vlastný informačný systém.

Našimi partnermi sú investori, developeri, autorizovaní architekti a stavební inžinieri, ako aj stavebné spoločnosti a výrobcovia oceľových a prefabrikovaných konštrukcií.

Dovoľte, aby sme Vás privítali v našich priestoroch v Trenčíne, kde je sídlo spoločnosti HESCON s.r.o., ako aj na našej pobočke v Košiciach. 

PRACOVNÝ TEAM

Erik Hrnčiar
 ING. ERIK HRNČIAR
CEO & OBCHODNý RIADITEľ
ING. PATRÍCIA PÁPAYOVÁ
EKONomická riaditeĽka

 

filip kšiňan
ing. filip kšiňaň
head of atelier
lucia pevná
ing. et ing. lucia pevná
cost manager
Michal Drozd
ing. róbert sokol
statik 
Ľubica Vlhová
 
 
 
 

ing. ľubica vlhová
statik

  
Juraj Bágeľ
 

Mgr. juraj bágeľ
obchodný manažér

Vieroslava Hrnčiarová
ing. vierka hrnčiarová
OFFICE MANAžéRKA tn
Ivana Urmacherová
mgr.ivana urmacherová
office manažérka KE
Tomáš Tatarko
 
 
 
 

ing. tomáš tatarko
projektant poz.stavieb

Juraj Belica
 
 


 
 

ing. juraj belica
projektant poz. stavieb


ing. patrik meško
statik senior

martina makydová
 ING. martina makydová
Statik 

 

ing. tomáš bačinský
statik - senior  
 
 
 
 

ing.roman záň
statik - senior

ING. LUCIÁN LESňák
statik
tibor pástor
ING. tibor pástor
statik - senior
juraj figura
 
ING.juraj figura
statik 
  
 
bc. peter mikloš
konštruktér 

 


bc. viktor varga
konštruktér 


peter rabiansky

ING. peter rabiansky
projektant junior

 
dávid bodnár

ing.dávid bodnár
statik junior

Karol škultéty
 
ing. karol škultéty
statik 

 

 ing. marián juščák
projektant poz. stavieb

  

 

POLITIKA SPOLOČNOSTI

Poskytnutie precíznych, kvalitných a cenovo efektívnych služieb je alfou a omegou našej spoločnosti. Našim klientom zaručujeme individuálny prístup a zároveň maximálne flexibilné riešenie na pokrytie všetkých jeho požiadaviek.
Plochá organizačná štruktúra zabezpečuje rýchlu a priamu dostupnosť poskytovaných informácií a služieb. Bezpečná správa a archivácia dôverných informácií a dát sú našou prioritou.

Stabilitu pilierov politiky kvality garantujú pevné základy:

  • zabezpečenie komplexného, dlhodobého a úspešného rozvoja vo všetkých poskytovaných službách,
  • získanie trvalej dôvery a spokojnosti zákazníkov a tým upevnenie nášho postavenia na trhu,
  • zabezpečenie kvalitných služieb v súlade so súčasnými svetovými trendmi,
  • starostlivosť a bezpečnosť ochrany zdravia pri práci,
  • vytváranie priaznivých pracovných podmienok a pracovných vzťahov, optimalizácia pracovných procesov s pozitívnym ekonomickým efektom,
  • systematické vzdelávanie zamestnancov a tým zabezpečenie ich profesionálneho rastu. 

ETICKÝ KÓDEX

Podrobnejšie informácie o našich princípoch a záväzkoch, ktorými sa riadime, získate v dokumente ETICKÝ KÓDEX HESCON s.r.o. (po kliknutí na názov stiahnete súbor).

ČLENSTVÁ V KOMORÁCH